Automakeover.nl

Vragen en antwoorden
0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Is de coronavaccinatie aantoonbaar in het bloed?

Hoe lang is de incubatietijd van COVID-19 voor gevaccineerde mensen?

De mediane incubatietijd voor COVID-19 is 5 tot 6 dagen als infectie optreedt binnen de eerste paar dagen na vaccinatie, voordat de immunisatie volledig is ontwikkeld. De vaccinatie gaat meestal 10 tot 14 dagen na toediening in.

Wanneer moeten niet-gevaccineerde mensen die tweemaal besmet zijn, met een tussenpoos van minimaal 3 maanden, een herhalingsprik tegen COVID-19 krijgen?

Niet-gevaccineerde personen die binnen een periode van minimaal 2 maanden twee keer zijn geïnfecteerd, worden beschouwd als basisgeïmmuniseerd. De boostervaccinatie moet worden uitgevoerd volgens de bestaande aanbevelingen (meestal vanaf 3 maanden na de 3e infectie).

Hoe waarschijnlijk is het dat langetermijnstudies van COVID-19-vaccins nog steeds bijwerkingen zullen hebben die tot nu toe volledig onbekend zijn?

“Het is zeer onwaarschijnlijk dat er langetermijneffecten zullen optreden. Het is niet uit te sluiten, maar meestal zien we bijwerkingen die nauw verband houden met de vaccinatie.

Wat zijn de zeldzame bijwerkingen van de mRNA-coronavaccinatie?

Bekende, hoewel zeer zeldzame, bijwerkingen van mRNA-vaccins zijn myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van de zak rond het hart). In beide gevallen veroorzaakt het immuunsysteem van het lichaam de ontsteking als reactie op een infectie of een andere trigger.

Kan SARS-CoV-2 in het bloed worden gedetecteerd? ? — dr Andreas Bergthaler

24 gerelateerde vragen gevonden

Wat zijn enkele bijwerkingen van de COVID-19-vaccins?

Af en toe kunnen matige reacties zoals pijn op de injectieplaats, vermoeidheid, hoofdpijn of spierpijn optreden.

Wat zijn enkele typische vaccinatiereacties op COVID-19-vaccinaties?

Typische vaccinatiereacties: pijn op de injectieplaats, vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn of griepachtige symptomen.

Weiterlesen:
Zijn schapen nachtdieren?

Wat is er bekend over de langetermijneffecten van COVID-19?

Ook van andere infectieziekten (Spaanse griep, MERS, SARS) zijn langetermijneffecten bekend, maar huidige studies suggereren dat langetermijneffecten na besmetting met het coronavirus vaker en langer optreden dan bijvoorbeeld na een griepinfectie.

Wanneer zou het aangepaste COVID-19 Omikron-vaccin op de markt kunnen komen?

De levering van het vaccin zou al in oktober 2023 kunnen beginnen, onder voorbehoud van wettelijke goedkeuringen, kondigde BioNTech aan. Beide vaccins zouden zo op tijd beschikbaar kunnen zijn om de boostercampagnes in het najaar te ondersteunen.

Welke mensen worden bijzonder vaak getroffen door een ernstig beloop van COVID-19?

Ernstige cursussen zijn vrij zeldzaam. Ze kunnen ook voorkomen bij mensen zonder bekende medische geschiedenis en bij jongere mensen. Ernstige ziekteprogressie wordt vaker waargenomen bij de volgende groepen mensen:

 • oudere mensen (met een gestaag toenemend risico op ernstige ziekten vanaf ongeveer 50 tot 60 jaar),
 • mensen
 • rokers (slechte wetenschappelijke gegevens),
 • Mensen met ernstig tot zeer ernstig overgewicht
 • mensen met het syndroom van Down (trisomie 21),
 • Mensen met bepaalde reeds bestaande aandoeningen:

  — Ziekten van het cardiovasculaire systeem (bijv. coronaire hartziekte en hoge bloeddruk)

  — chronische longziekten (bijv. COPD)

  — chronische nier- en leverziekten

  — Diabetes mellitus (suikerziekte)

  — Kankerziekten

  — Verzwakking van het immuunsysteem (bijvoorbeeld door ziekte of het nemen van medicijnen die het immuunsysteem verzwakken, zoals cortison).

Wanneer moet u zich laten vaccineren na een COVID-19-infectie?

De boostervaccinatie vindt dan na nog eens drie maanden plaats. STIKO adviseert ook een boostervaccinatie voor mensen die besmet zijn geraakt met COVID-19 na een volledige vaccinatiereeks drie maanden na de infectie.

Wanneer moet u het COVID-19-boostervaccin krijgen?

Iedereen die na een vaccinatie besmet is geraakt, moet 6 maanden na de COVID-19-besmetting een herhalingsvaccinatie krijgen. Iedereen die voor de 1e vaccinatie besmet was en daarna is gevaccineerd, moet 6 maanden na de 1e vaccinatie de boostervaccinatie krijgen.

Heeft de COVID-19 boostervaccinatie zin?

Waarom is een herhalingsvaccinatie belangrijk? De in Duitsland goedgekeurde Covid-19-vaccins beschermen effectief tegen ernstige ziekten. Studies tonen echter aan dat de vaccinatiebescherming na verloop van tijd afneemt en dat de immuunrespons zwakker is bij oudere of eerder zieke mensen.

Hoe lang ben je besmettelijk met de COVID-19 variant omicron?

De kans op infectie is het grootst in de periode kort voor en na het ontstaan ​​van klachten en neemt af naarmate de ziekte vordert. Bij milde tot matige ziekte neemt de besmettelijkheid tien dagen na het ontstaan ​​van de symptomen significant af.

Hoe lang blijven COVID-19-patiënten besmettelijk?

Bij een milde tot matige ziekte is de mogelijkheid om anderen te besmetten na meer dan tien dagen sinds het begin van de symptomen aanzienlijk verminderd en tegelijkertijd symptoomvrij. In het geval van ernstige ziekten en de aanwezigheid van een immuundeficiëntie kunnen de getroffenen ook veel langer besmettelijk zijn.

Hoe lang ben je besmettelijk nadat je besmet bent geraakt met COVID-19?

Tot nu toe is de exacte periode van besmetting niet duidelijk bepaald. Het is bekend dat de besmettelijkheid het grootst is in de periode rond het ontstaan ​​van de symptomen. Een aanzienlijk deel van de overdrachten vindt plaats voordat de eerste symptomen optreden. Als het immuunsysteem gezond is, neemt de besmettelijkheid in de loop van de ziekte af. Het is ook bekend dat ernstig zieke mensen besmettelijke virussen langer uitscheiden dan mensen met een milde ziekte. Volgens de huidige stand van kennis neemt bij milde tot matige ziekte de besmettelijkheid tien dagen na het ontstaan ​​van de symptomen significant af. Getroffen mensen met ernstige ziekteprogressie en immuungecompromitteerde mensen kunnen ook langer dan tien dagen na het begin van de symptomen besmettelijk zijn.

Heeft het gebruik van medicijnen zoals paracetamol of ibuprofen invloed op de effectiviteit van COVID-19-vaccins?

De gegevens over de COVID-19 vaccins zijn op dit moment onvoldoende om een ​​betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de invloed van de genoemde medicijnen op de effectiviteit (immunogeniciteit) van de vaccins. Zo kan de impact van de toediening van paracetamol aan individuele proefpersonen in de AstraZeneca-goedkeuringsonderzoeken en de impact op de daaropvolgende immuniteit op dit moment niet worden beoordeeld, aangezien de RKI hierover geen gegevens heeft. Hetzelfde geldt voor de in sommige publicaties vermelde tijd om geen koortswerende middelen te geven binnen 6-8 uur na vaccinatie.

Wat zijn enkele van de bijwerkingen van het Novavax COVID-19-vaccin?

Met het vaccin Nuvaxovid® van Novavax kunnen na vaccinatie ook zogenaamde vaccinatiereacties zoals pijn op de injectieplaats, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn of vermoeidheid optreden.

Kunnen gevaccineerde mensen COVID-19 overdragen?

Ook gevaccineerde en herstelde mensen kunnen het virus overdragen Volgens studies kan ervan worden uitgegaan dat volledig gevaccineerde of herstelde mensen die besmet raken met het coronavirus slechts een lage viral load hebben en dus een lager risico op overdracht.

Wat kunnen «Lange COVID» -symptomen zijn na herstel van een COVID-19-infectie?

Ernstige uitputting, concentratieproblemen, kortademigheid of psychische problemen — dit kunnen symptomen zijn na herstel van een COVID-19-infectie. Dit is Long COVID-19, een nieuw type ziekte waarover weinig betrouwbare kennis bestaat.

Wat kan onder andere de duur van een COVID-19-ziekte beïnvloeden?

De duur van de ziekte verschilt sterk van persoon tot persoon en wordt bijvoorbeeld ook beïnvloed door het feit of er al een COVID-19-vaccinatie is gegeven.

Is er een verband tussen een COVID-19-vaccinatie en langdurige COVID-symptomen?

Hoe maakt het RKI onderscheid tussen mogelijke vaccinatiereacties na een COVID-19-vaccinatie?

Het Robert Koch Instituut maakt onderscheid tussen veelvoorkomende vaccinatiereacties en zeer zeldzame vaccinatiecomplicaties. Vaccinatiereacties (bijvoorbeeld griepachtige symptomen) zijn typische symptomen die meestal kort na de vaccinatie optreden en slechts enkele dagen aanhouden.

Kun je gewrichtspijn hebben na de Moderna COVID-19 vaccinatie?

Ook met het vaccin Spikevax® (Vaccine Moderna) van Moderna kunnen na vaccinatie zogenaamde vaccinatiereacties optreden, maar deze verdwijnen na korte tijd. Dit kan pijn op de injectieplaats, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, vermoeidheid of griepachtige symptomen zijn.

Hoe eventuele bijwerkingen melden na een COVID-19-vaccinatie?

Als onderdeel van een observationeel onderzoek naar de verdraagbaarheid van de vaccins, kunnen gevaccineerde mensen ook de smartphone-app «SafeVac 2.0» gebruiken om bijwerkingen na de vaccinatie te registreren en door te geven aan de PEI. U kunt de app gratis downloaden in de Apple App Store en de Google Play Store.

Vorige artikel

Waarom zien veganisten er zo oud uit?

Volgende artikel

Welke jodiumtabletten bij een nucleaire aanval?

Ссылка на основную публикацию