Automakeover.nl

Vragen en antwoorden
0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Is National Geographic een betrouwbare bron?

Welke bronnen zijn het vermelden niet waard?

Niet vermeldenswaardig worden geacht: populair wetenschappelijke literatuur die geen directe verwijzingen naar bronnen bevat en vaak is geschreven in een opvallende, romanachtige of kranten-/tijdschriftstijl, naslagwerken als er vakliteratuur bestaat over het trefwoord, populair tijdschriften, roddelbladen.

Welke literatuur is citeerbaar?

Over het algemeen kan worden verwezen naar bronnen als secundaire literatuur, monografieën, rapporten, essays, artikelen en artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast worden ook andere media zoals kunstwerken, geluidsopnamen of materiële materialen als citeerbaar aangemerkt.

Zijn kranten wetenschappelijke bronnen?

In de wetenschap worden artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften als goede bronnen beschouwd. Artikelen uit deze tijdschriften zijn daarom ook geschikt voor gebruik in je bachelor- of masterscriptie.

Is spectrum een ​​wetenschappelijke bron?

Het tijdschrift ziet zichzelf als intermediair tussen wetenschappelijke vakliteratuur in engere zin en een geïnteresseerd en wetenschappelijk geschoold publiek.

7 miljard: ben je typisch? — National Geographic-tijdschrift | National Geographic

45 gerelateerde vragen gevonden

Is spectrum betrouwbaar?

Het spectrum is super goed, serieus en bekwaam

Spectrum of Science is een zeer serieus tijdschrift op een niveau dat mijn hersencellen vaak doet roken. Trouwens, ik ben doctor in de wetenschappen.

Wanneer is een bron wetenschappelijk?

Dus de basisclaim is dat het een wetenschappelijke bron of wetenschappelijk erkende bronnen is, gepubliceerd door wetenschappelijke uitgevers en geschreven door wetenschappers die in het betreffende veld werken.

Wat is een betrouwbare bron?

Je herkent betrouwbare bronnen door jezelf bijvoorbeeld de volgende vragen te stellen: Wie is de uitgever? Is de tekst objectief of subjectief geschreven? Kun je de informatie in verschillende gerenommeerde media vinden?

Hoeveel bronnen bachelorscriptie 40 pagina’s?

Het aantal pagina’s in het wetenschappelijke werk wordt als richtlijn genomen: een werk van ongeveer 40 pagina’s zou ongeveer 40 bronnen moeten bevatten.

Weiterlesen:
Wie lange Bewässerung laufen lassen?

Hoe herken ik een goede bron?

Gerenommeerde auteurs smijten niet zomaar met vermeende feiten, cijfers en data: ze maken duidelijk waar ze welke informatie vandaan hebben. Dus hoe verifieerbaar is de informatie in de betreffende bron?

Zijn alle boeken citeerbaar?

In principe kunnen alle wetenschappelijke teksten worden geciteerd, b.v. B. in de universiteitsbibliotheek of vakgroepbibliotheek. Dit zijn onder andere: monografieën, handboeken, artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften en artikelen uit vakencyclopedieën.

Is tijd online een wetenschappelijke bron?

Wij stellen het op prijs als u ZEIT ONLINE en DIE ZEIT vermeldt.

Net als in het verleden kunt u zonder uitdrukkelijke toestemming korte fragmenten uit onze redactionele teksten in elke online publicatie reproduceren als u ons als bron vermeldt en rechtstreeks naar de originele tekst linkt.

Wat telt als grijze literatuur?

Grijze literatuur beschrijft bronnen die niet door een uitgever zijn uitgegeven. Voorbeelden van grijze literatuur zijn interne documenten, conferentieverslagen, voorgepubliceerde wetenschappelijke artikelen en ongepubliceerde bachelor- of masterscripties.

Is de Tagesspiegel een wetenschappelijke bron?

Bronnen die het vermelden niet waard zijn, zijn bronnen die weinig of geen wetenschappelijk karakter hebben. Bijvoorbeeld: ● Consumentenbladen (Der Spiegel, Focus, enz.) Dag- en weekbladen (Der Tagesspiegel, Die Zeit, enz.)

Wat maakt een betrouwbare bron?

Indicatoren van een betrouwbare bron zijn bijvoorbeeld of u de naam van het bedrijf/de site al kent of dat deze afkomstig is uit bekende kranten zoals de New York Times.

Hoe oud mag een bron zijn?

Onderwerp, onderwerp en specifieke auteur bepalen hoe oud een bron mag zijn. Waar je in de bedrijfskunde dus het beste kunt proberen bronnen te gebruiken die niet ouder zijn dan vijf jaar, kun je bij vakken als rechten of theologie je blik verder laten afdwalen.

Weiterlesen:
Waarom doet mijn zus zo gemeen tegen me?

Hoeveel bronnen is te veel?

Sommige universiteiten of toezichthouders geven een richtlijn van drie tot vijf bronnen per pagina. Als de universiteit een nummer geeft, geldt dit beleid voor alle studenten. Het aantal bronnen kan echter sterk variëren, afhankelijk van de cursus, het onderwerp en de reikwijdte van de bachelorproef.

Kun je te veel bronnen hebben?

Re: Te veel bronnen in de bachelorscriptie? het aantal bronnen is volledig in orde. Samengevatte onderzoeken horen echter in de bijlage. Samenvattingen en parafrases van hoofdstukken of delen daarvan zijn geen eigen bijdrage!

Kun jij in 2 weken een bachelorscriptie schrijven?

Ja, het is (op enkele uitzonderingen na) mogelijk om een ​​bachelorscriptie in twee weken af ​​te ronden.

Hoe controleer ik de geloofwaardigheid van een bron?

Beoordeel de bronnen van de bron.

Het citeren van andere betrouwbare bronnen is een teken van geloofwaardigheid. Soms is het echter nodig om te controleren of de andere bronnen ook betrouwbaar zijn en in hun context worden gebruikt.

Waar vind ik betrouwbare informatie?

Er is veel serieuze informatie op internet — maar helaas circuleert er ook veel valse informatie.

Waar vind ik goede informatie?

  1. Federaal Ministerie van Volksgezondheid (BMG)
  2. hier op deze website fectionsschutz.de van het Federaal Centrum voor Gezondheidseducatie (BZgA)
  3. Robert Koch Instituut (RKI)

Welke internetbronnen zijn er?

Soorten bronnen: dit soort internetbronnen bestaat

Wetenschappelijke artikelen uit vaktijdschriften. werkdocumenten. krantenartikel.

Welke online bronnen voor bachelorscriptie?

Boeken uit de universiteitsbibliotheek, gespecialiseerde databanken of andere collecties kun je vaak digitaal ontsluiten. Wetenschappelijke zoekmachines zoals Google Scholar, Scirus, Base of het onderzoeksportaal zoeken op documentservers naar wetenschappelijke teksten.

Weiterlesen:
Hoe trek je lijfjes aan?

Welke pagina’s zijn wetenschappelijk?

We presenteren enkele aanbiedingen die ook ideaal zijn om te studeren.
  • Google geleerde. Google Scholar is de wetenschappelijke variant van de Google-zoekmachine. …
  • MetaGer. …
  • WetenschapDirect. …
  • BASEREN.

Wat onderscheidt wetenschappelijke bronnen?

Wetenschappelijke teksten kenmerken zich door een objectieve en systematische aanpak, die niet door alle bronnen wordt gevolgd. Geschikte bronnen zijn bijvoorbeeld bloemlezingen van hoogleraren en onderzoekers, artikelen in wetenschappelijke tijdschriften of studies van onderzoeksinstituten.

Vorige artikel

Waarom kun je geen fooi accepteren in de winkel?

Volgende artikel

Is rauw ei goed voor hond?

Ссылка на основную публикацию