Automakeover.nl

Garage

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

1. Definitie van «Eigenaar» — Sitebeheerder.
«Site» is het internetproject van de eigenaar — het informatieportaal waar u zich momenteel bevindt.»Gebruiker» betekent elke persoon die contact opneemt met, verbinding maakt met of derden helpt toegang te krijgen tot informatie of inhoud van welke aard dan ook die op de website van de Eigenaar is gepubliceerd. website.

2. algemeen

2.1 De gebruiksvoorwaarden van deze website (hierna de «Voorwaarden») worden gesloten tussen de exploitant en elke gebruiker. TOEGANG TOT EEN GEDEELTE VAN DE WEBSITE EN LINKS NAAR, CITAAT OF HERDRUKMATERIAAL VAN DE WEBSITE VORMT UW WETTELIJKE OVEREENKOMST OM GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. De Eigenaars en Gebruikers worden gezamenlijk de “Partijen” genoemd.

3. Beperking van aansprakelijkheid

3.1 U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS. Het informatiemateriaal over medicijnen en het gebruik ervan op de website is louter informatief en kan niet worden gebruikt als richtlijn voor zelfdiagnose en behandeling en kan alleen worden gebruikt onder toezicht van een arts.

3.2 Gebruikers van de Site in andere landen dienen de drugsinformatie te gebruiken in overeenstemming met de geldende regelgeving in die regio.

3.3 De sitebeheerder is niet verantwoordelijk voor mogelijke gezondheidsrisico’s veroorzaakt door zelfbehandeling volgens de aanbevelingen op de site. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele misverstanden die kunnen voortvloeien uit het bekijken, lezen of kopiëren van materiaal op de website. Daarom kan geen enkele entiteit of persoon verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van deze materialen. In geen geval zal de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die direct of indirect verband houden met het gebruik van de informatie op deze site worden overgedragen aan de eigenaar van de site en kan geen aanleiding geven tot juridische procedures.

3.4. DE WEBSITEDIENSTEN WORDEN GELEVERD «AS IS» ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. De Gebruiker doet vrijwillig afstand van aansprakelijkheid en vrijwaring van de eigenaar van de site voor schade die mogelijk is toegebracht aan de gezondheid van de Gebruiker.

3.5. DE ADMINISTRATIE VAN DE SITE, HAAR PARTNERS OF WERKNEMERS GARANDEREN NIET DE ONONDERBROKEN OF FOUTLOZE WERKING VAN DE SITE. Evenmin garandeert zij dat enig resultaat wordt verkregen uit het gebruik van de website of de juistheid en toepasbaarheid van de materialen.

4. Wijzigingen in site-inhoud

4.1 ALLE INFORMATIE EN MATERIALEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD ZONDER GARANTIE TEGEN FOUTEN. De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om de informatie en het materiaal op deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

5. Handelsmerken

5.1 De handelsmerken en merken die op de site worden vermeld, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

6. Wijzigingen in de voorwaarden

6.1 Deze Overeenkomst is geen contract. De site-eigenaar behoudt zich het recht voor deze overeenkomst te wijzigen en nieuwe overeenkomsten in te voeren. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Uw gebruik van het Sitemateriaal na enige wijziging van de Overeenkomst vormt een automatische aanvaarding.

7. Afbeeldingen

7.1 Omdat alle afbeeldingen op onze site via zoekmachines worden gevonden, is het niet mogelijk om vooraf te bepalen onder welke voorwaarden ze worden verspreid en wie de makers zijn. Als u de auteursrechthebbende bent van een afbeelding die op de site wordt gebruikt en een klacht heeft over ons gebruik, neem dan contact met ons op. Verwijder de afbeelding van onze site of leef de gebruiksvoorwaarden na.

Neem hiervoor contact met ons op en geef ons informatie over het onderwerp van de rechten, informatie over de eigenaar van de rechten en het adres van de pagina op onze site die de inbreukmakende gegevens bevat. U kunt ons een brief schrijven door het feedbackformulier in te vullen.

8. Video-opname

8.1 Alle video’s die op deze site worden geplaatst, zijn afkomstig van www.youtube.com en zijn open source voor gebruik als er een speciale spelercode wordt verstrekt. We slaan video’s niet rechtstreeks op onze servers op. Dienovereenkomstig moeten alle vragen of klachten met betrekking tot videomateriaal dat op onze site is geplaatst, worden gericht aan de www.youtube.com-gebruiker die het materiaal heeft geplaatst waarvan u de auteursrechten bezit, of aan de sitebeheerder van www.youtube.com.youtube.com . om het te doen.

Adblock
detector