Automakeover.nl

Vragen en antwoorden
0 View
Article Rating
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Wat boek je op 3100?

Wat staat er op 3100?

Externe diensten worden in de resultatenrekening geboekt op SKR03 via rekening 3100, op SKR04 via rekening 5900, telkens «externe diensten». Dit is echter alleen van toepassing op kosten die in de productie- of fabricageruimte worden gemaakt.

Wanneer 3100 en wanneer 4909?

Uw muziekdocent geeft andere muziekdocenten opdracht om zijn klanten muziekles te geven, dwz de dienst wordt 1:1 doorberekend aan de klant -> boeken op rekening #3100 ev Diensten die de algemene bedrijfsvoering dienen en geen specifiek doel dienen worden geboekt op #4909.

Wat zijn voorbeelden van externe diensten?

Onder externe diensten wordt in het algemeen verstaan: Het leveren van diensten voor onderdelen of componenten uit eigen productie. Productie van losse componenten. Installatie van onderdelen of componenten.

Wanneer boek ik externe diensten?

Externe diensten in het productiegebied maken deel uit van de goederenkosten van het bedrijf en zijn dus uitgaven voor gekochte diensten (materiaalkosten). De boeking wordt dus gemaakt in het gebied van de goederenontvangstrekeningen.

Boekingen plaatsen | Eenvoudig uitgelegd (met voorbeelden)

39 gerelateerde vragen gevonden

Wat zijn externe diensten 3100?

Rekening 3100 is externe services zonder invoerbelasting en kan worden geboekt met de juiste invoerbelastingsleutels. Rekening 3106 is een externe dienst met een automatische rekening voor 19% voorbelasting.

Wat boek ik op extern werk?

Transacties geboekt op de rekeningen «Externe diensten/extern werk» (SKR 03: rekening 4909; SKR 04: rekening 6303) worden gerapporteerd in de resultatenrekeningpost «Overige bedrijfskosten».

Hoe boekt u materiaalkosten?

U kunt de materiaalkosten rechtstreeks met opnamebonnen boeken of achteraf door te kijken hoe de voorraad is gewijzigd en vervolgens de juiste correctieboekingen in te voeren. Verschillen die optreden tijdens de voorraad worden ook geboekt als materiaalkosten.

Weiterlesen:
Wat bedoel je met wachtwoord?

Hoe boek ik externe diensten 13b?

Registreer externe diensten §13b

Voer de onkosten (1) in het ontvangstboek in. Selecteer het type uitvoer: externe diensten §13b (2). U kunt natuurlijk ook onze synoniemenzoekfunctie gebruiken met termen als Google Adwords, Amazon, 13b… of ⎼ afhankelijk van het rekeningschema ⎼ rekening 5923/3123.

Wat valt er onder gekochte services van derden?

Ingekochte externe diensten zijn diensten die u afneemt (van buitenaf afneemt) om uw eigen dienst te kunnen leveren.

Wat boekt u op rekening 4780?

Rekening 4780 — Extern werk (verkoop)

Wat boek je op 4960?

De huur die u betaalt voor de container boekt u op de rekening «Huur voor voorzieningen» 4960 (SKR 03) of 6835 (SKR 04). Indien u recht heeft op aftrek van voorbelasting, boekt u de in de huur begrepen omzetbelasting op rekening «Aftrekbare voorbelasting 19%» 1576 (SKR 03) of 1406 (SKR 04).

Wat boekt u op rekening 4140?

Vrijwillige sociale uitkeringen, vrijgesteld van inkomstenbelasting (SKR 03 4140; SKR 04 6130): Deze rekening wordt toegewezen aan de post «Sociale bijdragen en uitgaven voor oudedagsvoorziening en -ondersteuning» in de inkomensverklaring.

Waar reserveer je toiletpapier?

Toiletpapier, zeep e.d. wordt eigenlijk altijd geboekt op schoonmaakmiddel 4250.

Op welke rekening post ik schoonmaakmiddelen?

U boekt de uitgaven voor een schoonmaakbedrijf en voor schoonmaakmiddelen op de rekening «Schoonmaak» 4250 (SKR 03) of 6330 (SKR 04).

Wat zijn externe diensten in de zakelijke kosten?

Externe diensten zijn kosten die u maakt wanneer u externe bedrijven of freelancers opdracht geeft om uw eigen diensten of goederen te produceren of te voltooien. Alles wat u koopt om het doel van de onderneming te vervullen, is dus in principe een externe dienst.

Weiterlesen:
Wat te doen met de kussens van het bed?

Wat wordt op rekening 3123 geboekt?

B. op rekening 3123 (SKR 03) «Overige diensten van een ondernemer gevestigd in een ander EU-land 19% voorbelasting en 19% omzetbelasting. levert aan een ondernemer (de overige diensten aan ondernemers worden over het algemeen geleverd op de vestigingsplaats van de afnemer van de dienst of

Wat zijn externe diensten volgens 13b?

Wat zijn externe diensten §13b buiten de EU (derde land)?

Een buitenlandse ondernemer (niet gevestigd in de EU, d.w.z. een derde land) levert bijvoorbeeld een dienst aan een Duitse ondernemer. De Duitse ondernemer is als afnemer van de dienst omzetbelasting verschuldigd en moet deze afdragen aan de Belastingdienst.

Wat zijn geen bouwwerken volgens 13b?

artistieke werken aan gebouwen indien deze een directe uitwerking hebben op de substantie en de kunstenaar de uitvoering van het werk als zijn eigen werk verschuldigd is. Anderzijds is er geen sprake van bouwwerk als de kunstenaar enkel ideeën of plannen aandraagt ​​of enkel de uitvoering van een derde partij begeleidt.

Wat wordt op rekening 3000 geboekt?

Rekening 3000 — Grondstoffen en voorraden.

Wat wordt op rekening 3200 geboekt?

Type: winst en verlies.

Waar boek ik de winterservice?

Als de schimmelverwijdering door eigen personeel wordt uitgevoerd, worden de daaruit voortvloeiende kosten op rekening «Löhne» 4110 (SKR 03) of 6010 (SKR 04) geboekt. De tegenboeking vindt plaats op de rekening “Verplichtingen uit lonen en salarissen” 1740 (SKR 03) of 3720 (SKR 04).

Wat is buitenlands werk?

Uitbesteding, dat wil zeggen een leverancier die een of meer fabricagestappen uitvoert, is een standaard fabricagestap in veel productiebedrijven. Uitbesteding kan een zeldzame gebeurtenis zijn of een integraal onderdeel zijn van alle productiestappen.

Weiterlesen:
Waarom heeft Denemarken geen minimumloon?

Op welke rekening detach ik uitzendkrachten?

Tip: Boek de rekening van het uitzendbureau op de rekening ‘externe diensten’.

Vorige artikel

Wat veroorzaakt te late betaling?

Volgende artikel

Hoe lang lig je op je buik?

Ссылка на основную публикацию